Resmi Gazete bugün (12 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 12 Haziran atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 12 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 12 Haziran 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2017/25008 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/15717 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/34420 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/3006 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/5841 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir